VideoMācībuNodarbības

1. Iepazīstamies - Cūkmens!

2. Lasām grāmatu "Meža netīro noslēpumu burtnīca"

3. Skaidrojam, kam jāatrodas mežā, bet kam - atkritumu tvertnē

4. Laižamies Cūkmena dejā

5. Veidojam Cūkmena lelli

6. Krāsojam dažādos meža iemītniekus

7. Pasaka par Vāverēnu Lullīti un melnajiem maisiem

8. Sakopjam dabu, veidojot savu mežu uz papīra