Stāsta Salaspils 1. PII "Saulīte"

12.06.2024

PIRMĀ ZIŅA 

 

Sveicieni no Salaspils 1. pirmsskolas "Saulīte"!

 

Pildījām otra gada uzdevumus. Bērni ar prieku un interesi  veica uzdevumus. Rudenī pētījām dabu, devāmies uz tuvējo bērzu birzi, izpetījām kādi koki, augi tur aug!

 

Ziemā petījām pēdas sniegā, veicām dažādus eksperimentus. Taisījām putnu barotavas, barojām putniņus ar graudiņiem, vērojām kā viņi ēd.

 

Pavasarī petījām pumpurus, ziedus, stādījām atraitnītes, meklējām krāsas dabā, vācām dabas materiālus pēc parauga, ar lupām pētījām kukaiņus. Šķirojām atkritumus, veidojām kolāžu no veikalu bukletiem.

 

Daudz  jauna uzzinājām piedaloties projektā. Turpināsim saudzēt dabu un rūpēties par to!