Darbojas Džūkstes pamatskolas PII

03.06.2024

PIRMĀ ZIŅA 

 

Sveicieni no Džūkstes pamatskolas pirmsskolas!


Ļoti mums patika darboties pirmā gada programmā. Interesanti un saistoši uzdevumi, praktiski un prātā paliekoši notikumi. Fantastiska atgriezeniskā saite no bērniem!


Kopā čakli darbojās Džūkstes pamatskolas "Ziediņu" un "Bitīšu" grupas bērni un audzinātājas