Hei, hei - šeit Krāslavas PII "Pienenīte"

16.05.2024

PIRMĀ ZIŅA

 

Sveicieni no Krāslavas PII "Pienenīte" grupas "Zvaniņi". Esam uzsākuši dalību tavā projektā. Paldies par somu, mēs bijām sajūsmā par materiāla daudzveidību!

 

Ar lielu interesi un aizrautību izstudējām visus materiālus. Izlasījām "Cūkmena leģendu", pārrunājam saturu, apsolījāmies nemēslot dabu un uzzīmējām tavu portretu. Zīmējumi sanāca jautri un spilgti!

 

Tad pildījām nākamo piedāvāto uzdevumu Mums tas labi izdevās. Gatavojām Cūkmena lelli un mācījāmies dejot Cūkmena deju. Deja ļoti patīk bērniem. Izdejojam to, cik vien bieži varam!

 

Krāsojām meža iemītniekus un drazas, rakstījām to nosaukumus, likām smaidiņus – priecīgus, kam vieta mežā, bēdīgus, kam nav vieta mežā. Veidojam savu sakoptu  mežu uz papīra un devāmies uz mežu, lai noskaidrotu vai mūsu mežs ir skaists un sakopts. Visas lietas savācām un nogādājām tās paredzētajā vietā – atkritumu tvertnē.

 

Bērni ar lielu atbildības sajūtu vāca atkritumus un bija neizpratnē, kāpēc cilvēki piesārņo mežu. Savācām divus lielus maisus.  Priecīgi par paveikto darbu! Dzīvniekiem tagad būs tīras mājas!

 

Izlasījām grāmatu "Meža draugi", uzzinājām kā aug jauns mežs, cik daudz darba jāpieliek.

 

Klausījāmies pasaku par "Lietaskoku un Vietaskoku". Bērni uztvēra dzirdētā teksta saturu, diskutēja par ietverto pamatdomu. Zīmējam tos un veidojām stāstu par attēloto.

 

Bērni ar prieku spēlē tavas spēlēs  "Meža detektīvi" un "Meža burtotava".

 

Uzzinājām, kur meklēt egļu un priežu sēklas un pašiem izaudzēt kokus!

 

Mums ļoti patīk tavi uzdevumi! Pateicoties taviem padomiem un uzdevumiem mēs attīstījām lielāku atbildību pret apkārtējo vidi! Paldies par iespēju piedalīties tavā projektā!