Kā klājas Saldus PII "Pasaciņa"?

18.04.2024

PIRMĀ ZIŅA

 

Labdien! Cītīgi esam strādājuši ar Cūkmena pirmā gada uzdevumiem. Šķirojām atkritumus, apmeklējām atkritumu savākšanas laukumu, regulāri kopjam bērnudārza apkārtni, grupas laukumu. Aicinājām vecākus no mājās pieejamiem materiāliem gatavot spēles un rotaļlietas bērniem. Atsaucība bija liela, rīkojām izstādi iestādē, lai visi redz, kādas fantastiskas lietas sanāk izmantojot materiālus otrreiz. Gatavojām barotavas putniem, ciemos bija uzaicināts mednieks, taksidermists un putnu pazinējs.


Otrā gada uzdevumiem pieķērāmies tikai mazliet, sējām zaļumus vitamīniem un puķes, lai košāks grupas laukums. Meža vai kārtīga parka mums tuvumā nav. Bet tā kā bērni paaugušies lielāki un kļuvuši spēcīgāki un izturīgāki, tuvākajā laikā jau plānojam tālākas ekskursijas un pārgājienus.

 

Turpināsim darboties. Paldies par materiāliem un idejām, kā pilsētas bērnus tuvināt dabai, veidot saudzīgu attieksmi pret dabu!