Ziņo detektīvi no Krāslavas PII "Pīlādzītis"

21.04.2024

PIRMĀ ZIŅA

 

Krāslavas PII "Pīlādzītis’" 11. grupas Cūkmena detektīvu rudens pārsteigumu pilnais pārgājiens uz Vārnu mežu. Mežs bērniem dāvāja tik daudz ko vērot, atrast un saskatīt! Bērni vēroja kokus, dažādu koku stumbru mizu, salīdzināja skujas, čiekurus, lapas. Atrada un apskatīja dažādas sēnes, priecājās par pienenēm, kuras bija iemaldījušās no vasaras, salasīja dabas materiālus rokdarbiem.

 

Bērni priecājās par tīru un sakoptu Vārnu mežu, pārrunāja, no kā tas atkarīgs. Cūkmena detektīvi nosolījās būt saudzīgiem pret dabu, kārtīgiem un atbildīgiem.

 

Paņēmuši Cūkmenu padusē, bērni devās uz mežu, lai piedalītos Eiropas Skolu sporta dienā. Kāpēc gan ne? Mežā tīrs gaiss, skaisti un daudz vietas! Pēc fiziskām aktivitātēm, baudot silto sauli, mazie sportisti našķojās ar sviestmaizēm, ko paši bija pagatavojuši.

 

Bērni jau bija iepazinušies ar Cūkmena leģendu, iepazinušies ar pašu Cūkmenu klātienē, tad zināja, kam jābūt atkritumu tvertnē, bet ne mežā. Viss tika novākts un sakārtots. Bērni nodejoja Cūkmena deju, kā arī uztaisīja kopbildi.

 

Priekšā mums vēl daudz darāmā, jo tavā slepenājā maisā daudz interesantu materiālu, ieteikumu, novērojumu un atklājumu.

 

OTRĀ ZIŅA

 

Labdien, Cūkmen! tavi draugi no Krāslavas bērnudārza "Pīlādzītis" turpina apgūt AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammu 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem.

 

11., 12., 8.grupas bērni pārbaudīja zināšanas viktorīnā "Gudrinieks un gudriniece": šķiroja atkritumus, atpazina dzīvnieku pēdu nospiedumus, apguva Cūkmena himnu un dejas soļus, atpazina dažādus Latvijas kokus; atbildēja uz jautājumiem, apsprieda dažādas situācijas, spēlējot Cūkmena detektīvu galda spēles; radoši spēlēja papīra galda figūru teātrus.

 

Gatavojoties viktorīnai, bērni veidoja no plastilīna Cūkmena tēlu un zīmēja Cūkmena piedzīvojumus mežā. 

Visi viktorīnas dalībnieki saņēma nelielas balvas, bet labākie Cūkmena detektīvi bija apbalvoti ar diplomiem un saņēma dāvanā grāmatas.

 

TREŠĀ ZIŅA

 

Labdien, Cūkmen! Pīlādzīša čaklie zēni un meitenes devās sakopt tuvāko apkārtni. Darba bija daudz, bet veiksmīgi to paveicām. Atkritumi tika savākti, sašķiroti un pareizi ievietoti atbilstošos konteineros.

 

CETURTĀ ZIŅA

 

Labdien, Cūkmen! Krāslavas PII "Pīlādzītis" 10. grupas bērni veic noteiktus detektīvu soļus, izzinot tos no metodiskā materiāla "Cūkmena detektīvi". Bērni veidoja Cūkmena maskas, lai uztaisītu kopbildi. 

 

Salasītos dabas materiālus izmantojām nodarbības. Dabas materiāls noderēja pašu sacerētai pasakai par Cūkmenu. 

 

Baudot silto pavasara dienu, darbs veicās raiti - vācām atkritumus, spēlējām kustību rotaļas un pētījām dabas daudzveidību. Pārrunājot dienas notikumus, sapratām, ka atkritumiem nav vietas dabā, tiem jābūt atkritumu tvertnēs.

 

PIEKTĀ ZIŅA

 

Sveiciens no Krāslavas PII "Pīlādzītis"! Pīlādzīša atraktīvie zēni un meitenes izveidoja plakātu "Mums patīk dzīvot tīrā mežā". Šī plakāta kreisajā pusē bērni salīmēja visu, kas mežā nedrīkst būt, bet labajā pusē – mežu, kāda pēc viņu domām dzīvniekiem patiktu dzīvot – tīrā un nepiesārņotā.   

 

SESTĀ ZIŅA

 

Bērni ar lielu interesi skatījās videomateriālus, noklausījās pasaku par Lietaskoku un Vietaskoku. Pētīja kokus, kuri aug iestādes teritorijā. Pārrunājām, kāpēc koki mums ir svarīgi, izveidojām galda spēles par tiem, jo spēlējot bērni labāk iepazīst koku nosaukumus, atpazīst tos pēc lapām, augļiem un noskaidrojām, kādus priekšmetus var pagatavot no koka. Bērni iestādīja priedītes un rūpējās, lai tās augtu. Noskaidrojām, ka gaiss, ko mēs ieelpojam, ir skābeklis un ka to ražo koki.

 

SEPTĪTĀ ZIŅA

 

Sveiks, Cūkmen! Tev raksta Krāslavas PII "Pīlādzītis" 10. grupas Cūkmena detektīvi. Mēs labprāt darbojamies ar Taviem materiāliem, spēlējam spēles, kuras Tu, Cūkmen, mums sagādāji. Un, izzinot tēmas "Lietas, kas jāņem uz mežu" un "Dabas muzikanti", nolēmām Meteņus svinēt mežā, ievērojot gan uzvedības, gan drošības noteikumus.

 

ASTOTĀ ZIŅA

 

Sveiks, Cūkmen! Tev raksta Krāslavas PII "Pīlādzītis" 10. grupas Cūkmena detektīvi. Mēs labprāt darbojamies ar Taviem materiāliem, spēlējam spēles, kuras Tu, Cūkmen, mums sagādāji. Un, izzinot tēmas "Lietas, kas jāņem uz mežu" un "Dabas muzikanti", nolēmām Meteņus svinēt mežā, ievērojot gan uzvedības, gan drošības noteikumus.

 

Pirms došanās uz mežu sagatavojam cienastus meža zvēriem. Nelauztos, bet atrastos mežā zariņus, sākumā izmantojam kā mūzikas instrumentus, bet pēc tam uz tiem saspraužam dažādus gardumus meža zvēriem.

 

Meteņu svinēšanas laikā, ievērojot senos ticējumus, noperam budēļus ar kadiķa zariņiem un veļam lielas sniega bumbas, lai vasarā lieli augtu kāposti. Bērni cenšas pārspēt cits citu, braucot no kalna, jo ticējums vēsta, ka tam, kurš tālāk no kalna nobrauks, augs garāki lini un pašam būs spēks un veselība. Pēc tam visi kopā dejojam, tādā veidā modinot zemi no ziemas miega. 

 

DEVĪTĀ ZIŅA

 

Sveiciens no Krāslavas PII "Pīlādzītis" 7.grupas. Ir noslēdzies kārtējais “Cūkmena detektīvu” cikls. Bērni ar interesi pildīja darba lapas un spēlēja galda spēles. Praktiskā meža attīrīšana no drazām nostiprināja bērnu pārliecību par dabas resursu uzturēšanu kārtībā. Noslēgumā bērni sakopa kāda Krāslavas meža teritoriju. Kas tik tur netika atrasts! Viss nonāca lielā atkritumu maisā un ar vecāku palīdzību tika nogādāts atkritumu šķirošanas punktā. Tagad mežs ir sakopts un tīrs.

 

DESMITĀ ZIŅA

 

Sveiks, Cūkmen! Tev raksta Krāslavas PII "Pīlādzītis" 10. grupas Cūkmena detektīvi. 
Šogad ir izdevusies auksta un sniegota ziema. Tāpēc mēs parūpējāmies, lai putni, kas ir palikuši ziemot Latvijā, būtu paēduši un priecīgi. 

 

Izpētot darba lapas, mēs iepazinām dažādas putnu sugas un pierakstījām, kas šiem putniem garšo.  Ķērāmies pie darba. Izmantojot otrreizējo materiālu, veidojām putnu barotavas. Putnu barotavas mēs iekārām zaros un piebērām sagādāto putnu barību. Prieks par paveikto. Turpināsim šo labo darbu līdz pašam pavasarim! Mums ļoti patika darboties un palīdzēt putniem šajā aukstajā laikā. Labprāt turpināsim veikt vēl daudz labus darbus!

 

VIENPADSMITĀ ZIŅA

 

Sveicieni no tālās, bet ļoti skaistās un kārtīgās Krāslavas.
Esam iepazinušies ar tavu piedāvājumu veidot papīru. Uzklausot tavas pamācības, esam izveidojuši savus darbiņus. Viegli nebija, arī izkaltēt tos mums palīdzēja saulīte uz palodzes. Sapratām, ka uz tiem var ne tikai zīmēt, bet arī rakstīt un veidot apsveikumus. Kad veidosim nākamo reizi, noteikti papīru darināsim lielāku. Paldies tev par piedāvāto interesanto iespēju, mums ļoti patika!